MKIC » Podporujú nás

Podporujú nás

Mesto Stupava www.stupava.sk
Bratislavský samosprávny kraj www.region-bsk.sk Bratislavský samosprávny kraj
Slovenská agentúra pre cestovný ruch www.sacr.sk Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Krajská organizácia cestovného ruchu

 TURIZMUS REGIÓNU BRATISLAVA

www.tourismbratislava.com  Krajská organizácia CR - logo
 ŽUPNÁ JESEŇ www.zupnajesen.sk   Župná jeseň - logo