Podpajštúnske zvesti » 2012

Cenník a objednávka inzercie  PDF  DOCx

Uzávierka: 20-teho v príslušnom mesiaci

Objednávkový formulár posielajte na info@msks-stupava.sk, zvesti@msks-stupava.sk

V prípade záujmu o grafickú inzerciu treba zaslať grafický podklad vo formáte .pdf.

Smernica č. 9 - Smernica o vydávaní periodickej tlači vydávanej MKIC Stupava

 

2012      
Podpajštúnske zvesti 1/2012 Podpajštúnske zvesti 2/2012 Podpajštúnske zvesti 3/2012   
            1/2012              2/2012                    3/2012                 4/2012
       Podpajštúnske zvesti 8/2012
5/2012 6/2012    7/2012               8/2012
Podpajštúnske zvesti 9/2012    
         9/2012       10/2012            11/2012  12/2012