DEŇ ZELÁ » Deň zelá 2013

Deň zelá 2013

Slávnosti kapusty patria od roku 1996 medzi najväčšie festivaly na Záhorí a účinkujúci hostia prichádzajú i zo susedných regiónov Weinviertel - Dolné Rakúsko (A), Jižní Morava (CZ) a Moszony-Soprony-Gyor (HU).
Hlavnou myšlienkou festivalu je zachovanie tradície pestovania a spracovania regionálnych odrôd kapusty, ktoré boli a sú známe svojou špecifickou chuťou a vynikajúcou kvalitou.
Festival je zároveň regionálnymi folklórnymi slávnosťami s cieľom udržať a zachovať tradičnú kultúru.

Slávnosti kapusty sa v Stupave budú konať 4.-6. októbra 2013    

Program na dni Zelá 2013 pdf.

Deň zelá cenník 2013 DOC.

Prihláška pre jarmočníkov .DOC

Prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky na adresu:

Mestské kutlúrne a informačné centrum
Agátová 16
900 31 Stupava

Prípadne e-mailom na adresu: jarmok@mkic.sk

Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 31.5.2013.
V mesiaci júl/august budú rozoslané nájomné zmluvy vybraným predajcom.

 

VÝBER UCHÁDZAČOV PRE ROK 2013 BOL UZATVORENÝ! Vybraným uchádzačom bolo na základe ich žiadosti zaslané Oznámenie o vyhovení žiadosti, Všeobecné podmienky a faktúra ako poplatok za predajné miesto. Každý uchádzač, ktorého žiadosti bolo vyhovené, mal do určitého termínu zaplatiť stanovený poplatok za predajné miesto.

MKIC v Stupave ako organizátor podujatia Slávnosti kapusty - Deň zelá 2013 žiadne ďalšie poplatky za výber alebo rezerváciu predajného miestia od žiadneho žiadateľa NEVYBERÁ.

Prihlášky na ďalší ročník Deň zelá 2014 je možné zasielať v termíne 1.1.2014 - 31.5.2014.

 

  

   

Partneri: