Podpajštúnske zvesti » 2014

Podpajštúnske zvesti v týchto dňoch prechádzajú transformáciou, nové číslo vyjde najneskôr v marci 2015.

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1/2014

             2/2014

            3/2014   

             4/2014

 

 

 

 

             5/2014  

             6/2014

          7/2014            

             8/2014

 

Podpajštúnske zvesti 10/2014

 

 

             9/2014

            10/2014

           11/2014

             12/2014

 

 

 

 

 PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM VYDÁVANIA PODPAJŠTÚNSKYCH ZVESTÍ V ROKU 2014

 

mesiac

uzávierka

dodanie

január

10.1.2014

22.1.2014

február

10.2.2014

19.2. 2014

marec

10.3.2014

19.3.2014

apríl

7.4.2014

15.4.2014

máj

12.5.2014

21.5.2014

jún

9.6.2014

18.6.2014

júl

7.7.2014

16.7.2014

august

11.8.2014

20.8.2014

september

8.9.2014

17.9.2014

október

6.10.2014

15.10.2014

november

10.11.2014

20.11.2014

december

8.12.2014

17.12.2014