MKIC » Dokumenty a materiály

Dokumenty a materiály

  Interná smernica č.1/2016 pre vydávanie periodickej tlače vydávanej MKIC v Stupave - - pdf    [269.66 KB]
  Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 - - pdf    [89.36 KB]
  Rozpočet MKIC Stupava 2015-2017 - - pdf    [46.51 KB]
  Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2014 - - pdf    [88.59 KB]
  Rozpočet MKIC Stupava 2013-2015 - - pdf    [182.86 KB]
  Zoznam dlžníkov k 31.12.2011 - odberateľské faktúry - - pdf    [47.52 KB]
  ORGANIZAČNÝ PORIADOK MKIC od 1. 1. 2012 - - pdf    [314.31 KB]
  Zoznam dlžníkov k 31. 12. 2012 - odberateľské faktúry - - pdf    [12.69 KB]
  Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2012 - - pdf    [121.85 KB]
  Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 30.6.2011 - - pdf    [105.37 KB]
  Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2010 - - pdf    [178.83 KB]
  Návrh rozpočtu na rok 2010 – vecné plnenie - - pdf    [106.93 KB]
  Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2009 - - pdf    [184.34 KB]
  Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2008 - - pdf    [261.71 KB]
  Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2007 - - pdf    [321.77 KB]