DEŇ ZELÁ » Deň zelá 2015

Slávnosti kapusty patria od roku 1996 medzi najväčšie festivaly na Záhorí a účinkujúci hostia prichádzajú i zo susedných regiónov Weinviertel - Dolné Rakúsko (A), Jižní Morava (CZ) a Moszony-Soprony-Gyor (HU).
Hlavnou myšlienkou festivalu je zachovanie tradície pestovania a spracovania regionálnych odrôd kapusty, ktoré boli a sú známe svojou špecifickou chuťou a vynikajúcou kvalitou.
Festival je zároveň regionálnymi folklórnymi slávnosťami s cieľom udržať a zachovať tradičnú kultúru.

Slávnosti kapusty sa v Stupave budú konať   2.- 4. októbra 2015    

Oznámenie o predbežnom výsledku výberu záujemcov o predajné miesta v rámci podujatia „Deň zelá 2015".xlsx

Oznámenie Mesta Stupava k podujatiu „Deň zelá 2015"

Dni zelá cenník .docx

Prihláška pre jarmočníkov .docx

Prihláška  pre jarmočníkov.pdf

 


Vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami zasielajte e-mailom na jarmok@mkic.sk  alebo poštou na Mgr. Monika Ivánková, MKIC, Agátová 16, 900 31 Stupava. Organizátor akcpetuje len prihlášku na oficiálnom tlačive zaslanú spolu so všetkými povinnými prílohami! Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 31.5.2015. V júny sa bude robiť výber, na základe ktorého budú kontaktovaní len vybraní uchádzači.

Organizátor si vyhradzuje právo výberu stánkov podľa vlastných kritérii!

 

Mestské kutlúrne a informačné centrum
Agátová 16
900 31 Stupava

Prípadne e-mailom na adresu: jarmok@mkic.sk