MKIC » Kontakty

Kontakty

KANCELÁRIA MKIC
JE PRESŤAHOVANÁ NA MESTSKÝ ÚRAD
HLAVNÁ 1/24,90031 STUPAVA
tel.:60200935

Mestské kultúrne a informačné centrum
Agátová 16
900 31 Stupava
IČO: 00058823
DIČ: 2020650401

 

Tel./fax: + 421 2 60200935    

Riaditeľ: Martina Mitická, martina.miticka@stupava.sk  Tel:02/60200935  

Kultúrny referent: Mgr. Monika Ivánková, ivankova@mkic.sk  Tel:0911934312
Kultúrny referent: Mgr. Natália Budayová, natalia.budayova@stupava.sk  Tel:0905536205
Ekonomické odd.: Milada Kamrlová, kamrlova@mkic.sk  Tel:02/60200938
Redaktor - Stupavské noniny: noviny@stupava.sk  Tel:02/60200935
Technik: Martin Rác, martin@mkic.sk  Tel:0918576089