Jarmoky » Termíny jarmokov

Termíny jarmokov pre rok 2017

 

Mesto Stupava organizuje v roku 2017 nasledovné jarmoky:

Jarmoky konané pri kultúrnom dome:

8.4. Veľkonočný jarmok (zmiešaný tovar)
22.7. Svätojakubský jarmok
11.11. Svätomartinský jarmok
2.12. Mikulášsky jarmok

Prihláška Cenník

Iné podujatia, na ktoré je možné sa prihlásiť ako predajca:

20.5. Stupavské trhy
3.6. STUPAVA PIVO FEST 2017
13.8. Stupavské hody
8.12.-10.12. Župné Vianoce

Prihláška

29.9.-1.10. Dni zelá

 

Jarmoky konané pri kultúrnom dome sú jednodňové podujatia, konajú sa v areáli pred Kultúrnym domom v Stupave so začiatkom o 6.00 hod ráno, končia sa približne o 14.00 hod. Predajcovia sa na ne NEPRIHLASUJÚ, miesta sa vopred NEREZERVUJÚ. Môže sa ich zúčastniť KAZDÝ predajca po zaplatení poplatku za predajné miesto. Poplatok sa uhrádza na mieste podujatia vo vestibule Kultúrneho domu. Predajca si sám vyberá predajné miesto, mesto Stupava predajné stánky nezabezpečuje ani neprenajíma. Poplatok sa uhrádza v Kultúrnom dme.

KANCELÁRIA MKIC
JE PRESŤAHOVANÁ NA MESTSKÝ ÚRAD
HLAVNÁ 1/24,90031 STUPAVA
tel.:60200935 Jarmok@mkic.sk

Mestské kultúrne a informačné centrum
Agátová 16
900 31 Stupava