Jarmoky » Termíny jarmokov

Termíny jarmokov pre rok 2017

 

Mesto Stupava organizuje v roku 2017 nasledovné jarmoky:

Jarmoky konané pri kultúrnom dome:

8.4. Veľkonočný jarmok (zmiešaný tovar)
22.7. Svätojakubský jarmok
11.11. Svätomartinský jarmok
2.12. Mikulášsky jarmok

Prihláška Cenník

Iné podujatia, na ktoré je možné sa prihlásiť ako predajca:

20.5. Stupavské trhy
3.6. STUPAVA PIVO FEST 2017
13.8. Stupavské hody
8.12.-10.12. Župné Vianoce

Prihláška

29.9.-1.10. Dni zelá

JARMOKY

Štyrikrát do roka sú súčasťou týždenných trhov aj veľké jarmoky (Veľkonočný, Svätojakubský, Svätomartinský a Mikulášsky jarmok) so širšou ponukou tovarov od pestovateľov, chovateľov a remeselníkov. Jarmoky sa konajú na tom istom mieste ako týždenné trhy - v Sedliackom dvore pri Kultúrnom dome a jeho blízkom okolí, v čase od 6.00 do 14.00 hod. Na jarmoky sa prihlasuje vyplnením prihlášky a zaslaním na jarmok@mkic.sk  

apríl - Veľkonočný jarmok
júl - Svätojakubský jarmok
november - Svätomartinský jarmok
december - Mikulášsky jarmok

 

TRHY - SOBOTA

Pravidelné týždenné trhy ponúkajú každé sobotné doobedie na predaj ovocie, zeleninu, textil, obuv, zmiešaný sortiment dennej potreby a občerstvenie. Týždenné sobotné trhy sa konajú v Sedliackom dvore pri Kultúrnom dome a jeho blízkom okolí od 6.00 do 14.00 hod.

Predajcovia sa na trhy vopred NEPRIHLASUJÚ ani si predajné miesta NEREZERVUJÚ. Trhov sa môže zúčastniť každý predajca, ktorý zaplatí uvedený poplatok za predajné miesto. Poplatok sa uhrádza na mieste podujatia vo vestibule Kultúrneho domu, Agátová 16, 900 31 Stupava.

 

KANCELÁRIA MKIC
JE PRESŤAHOVANÁ NA MESTSKÝ ÚRAD
HLAVNÁ 1/24,90031 STUPAVA
tel.:60200935 jarmok@mkic.sk  

Mestské kultúrne a informačné centrum
Agátová 16
900 31 Stupava