Podpajštúnske zvesti » 2001 - 2005

Podpajštúnske zvesti

Mesačník pre ľudí dobrej vôle žijúcich v kraji pod Pajštúnom

Kompletné Podpajštúnske zvesti bez reklamných stránok si môžte pozrieť vo formáte PDF 3.0 (Acrobat Reader 3.0 a vyšia verzia)

2005
Podpajštúnske zvesti 1/2005 Podpajštúnske zvesti 2/2005 Podpajštúnske zvesti 3/2005 Podpajštúnske zvesti 4/2005   Podpajštúnske zvesti 5/2005
 1/2005  2/2005  3/2005  4/2005  5/2005
 2004
 Podpajštúnske zvesti 1/2004  Podpajštúnske zvesti 2/2004  Podpajštúnske zvesti 3/2004  Podpajštúnske zvesti 4/2004  Podpajštúnske zvesti 5/2004
 1/2004  2/2004  3/2004  4/2004  5/2004
2003
 Podpajštúnske zvesti 1/2003  Podpajštúnske zvesti 2/2003  Podpajštúnske zvesti 3/2003  Podpajštúnske zvesti 4/2003  Podpajštúnske zvesti 5/2003
 1/2003  2/2003  3/2003  4/2003  5/2003
2002
 Podpajštúnske zvesti 1/2002  Podpajštúnske zvesti 2/2002  Podpajštúnske zvesti 3/2002  Podpajštúnske zvesti 4/2002  
 1/2002  2/2002  3/2002  4/2002  
2001
 Podpajštúnske zvesti 2/2001  Podpajštúnske zvesti 3/2001  Podpajštúnske zvesti 4/2001  Podpajštúnske zvesti 5/2001  Podpajštúnske zvesti 6/2001
 2/2001  3/2001  4/2001  5/2001  6/2001
Podpajštúnske zvesti 7/2001 Podpajštúnske zvesti 8/2001      
7/2001 8/2001